Skip to main content

Op maandag 23 november 2020 zal vanaf 19.00 uur de algemene ledenvergadering plaatsvinden via WebEx. De inloop is vanaf 18.45 uur.

Tijdens deze alv zal het financieel jaarverslag 2019-2020 gepresenteerd worden ?. Hier zal ook over gestemd worden. Daarnaast zullen de Raad van Advies 2020-2021 en de kascontrolecommissie 2020-2021 zich voorstellen. Over de kascontrolecommissie zal gestemd worden.

Om jezelf voor te bereiden op de alv kun je op de website de benodigde stukken hiervoor vinden.

Wij hopen iedereen deze avond te mogen verwelkomen om mee te denken met Postelein en je mening te laten horen.

Liefs,
Femke, Sanne, Nienke, Anne, Luanne en Imke
Het 26e bestuur der studievereniging Postelein