Skip to main content

Op maandag 13 september 2021 zal vanaf 19.00 uur de algemene ledenvergadering plaatsvinden. De inloop is vanaf 18.45 uur. Momenteel wordt gezocht naar mogelijkheden om de alv hybride plaats te kunnen laten vinden. Meer duidelijkheid over de vorm van de alv zal gestuurd worden in de officiële uitnodiging.

Tijdens deze alv zal het Beleidsplan 2021-2022 gepresenteerd worden. Hierover zal (digitaal) gestemd worden.

De stukken die nodig zijn voor de alv staan online op de website. Let op dat je ingelogd moet zijn om de benodigde bestanden te kunnen openen. Indien je niet ingelogd bent, opent de homepagina van de website.

1. Er kan een bedrag van maximaal € 2,50 per persoon gedeclareerd worden (je kan iets declareren wat meer dan € 2,50 kost, maar je krijgt maximaal € 2,50 vergoed;
2. Statiegeld kan niet worden gedeclareerd;
3. Je mag alleen drinken declareren, geen eten;
4. Maak gebruik van het vernieuwde declaratieformulier, welke te vinden is op de website. Lees hierbij goed wat van je verwacht wordt;
5. Geef je declaratieformulier de volgende naam: voorletter + achternaam lid _declaratie alv 13-09-2021, bijvoorbeeld: S.Westerweel_declaratie alv 13-09-2021;
6. Het ingevulde declaratieformulier dient voor maandagmiddag 13 september 17.00 uur opgestuurd te zijn naar postelein@pwo.ru.nl;
7. Geniet van je drankje!

Wij hopen iedereen deze avond (online) te mogen verwelkomen om mee te denken met Postelein en je mening te laten horen.

Met vriendelijke groet,

Femke, Sanne, Nienke, Anne, Luanne en Imke
Het 26e kandidaatsbestuur der studievereniging Postelein

Iris, Ymke, Caitlin, Linde, Madelon en Job
Het 27e kandidaatsbestuur der studievereniging Postelein