Op maandag 14 juni zal vanaf 19.00 uur de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering (alv) plaatsvinden via Zoom. De link naar de Zoom-meeting zal gedeeld worden in de officiële uitnodiging.

Tijdens deze alv zal het kandidaatsbestuur voorgesteld worden. Over het kandidaatsbestuur zal digitaal worden gestemd. Het voor te stellen kandidaatsbestuur is als volgt:

Iris Hendriks – Voorzitter
Ymke Knoben – Secretaris
Caitlin Reinders – Penningmeester
Linde Recourt – Commissaris PR en vice-voorzitter
Madelon Woudsma – Commissaris Onderwijs
Job Heres – Commissaris Activiteiten

Daarnaast zullen HR wijzigingen en de vernieuwde Kernwaarden 2021-2025 gepresenteerd worden. Ook hierover zal digitaal gestemd worden. Om jezelf voor te bereiden op de alv kun je op de website de benodigde stukken hiervoor vinden. Let op dat je ingelogd moet zijn om de benodigde bestanden te kunnen openen. Indien je niet ingelogd bent, opent de homepagina van de website.

Voor deze alv zal het mogelijk zijn een bedrag van maximaal € 2,50 te declareren voor het halen van een drankje. Hier zijn wel een paar regels aan verbonden:

1. Er kan een bedrag van maximaal € 2,50 per persoon gedeclareerd worden (je kan iets declareren wat meer dan € 2,50 kost, maar je krijgt maximaal € 2,50 vergoed;
2. Statiegeld kan niet worden gedeclareerd;
3. Je mag alleen drinken declareren, geen eten;
4. Maak gebruik van het vernieuwde declaratieformulier, welke te vinden is op de website. Lees hierbij goed wat van je verwacht wordt;
5. Geef je declaratieformulier de volgende naam: voorletter + achternaam lid _declaratie alv 14-06-2021, bijvoorbeeld: S.Westerweel_declaratie alv 14-06-2021;
6. Het ingevulde declaratieformulier dient voor maandagmiddag 14 juni 17.00 uur opgestuurd te zijn naar postelein@pwo.ru.nl;
7. Geniet van je drankje!

Wij hopen iedereen deze avond online te mogen verwelkomen om mee te denken met Postelein en om je mening te laten horen.

Met vriendelijke groet,

Femke, Sanne, Nienke, Anne, Luanne en Imke
Het 26e bestuur der Studievereniging Postelein