Skip to main content

Op maandag 31 januari om 19.00 uur vindt de eerstvolgende algemene ledenvergadering plaats. Hierop zal het Financieel Jaarverslag 2020-2021 worden gepresenteerd, zal het 26e bestuur der studievereniging Postelein worden gedechargeerd en zal de kascontrolecommissie 2020-2021 worden gedeïnstalleerd. Er volgt nog informatie waar de alv plaats gaat vinden, in verband met de coronamaatregelen.

We hopen je op de alv te zien om je mening over de vereniging te kunnen horen!