Skip to main content

Een vereniging heeft grondregels: de statuten. Dit zijn wettelijk vastgelegde regels aan welke de vereniging zich dient te houden. Soms moet je de zinnen in de statuten 2x lezen voordat je ze begrijpt. Om deze regels wat duidelijker te maken en nader te bepalen is het Huishoudelijk Reglement (HR) opgesteld. De statuten en het HR zijn beide te vinden op de site onder officiële bestanden.

Vorig jaar heeft een statutenwijziging plaatsgevonden, wat betekent dat dit jaar het HR bijpassende veranderingen moet ondergaan. Lien en Fenna zoeken hiervoor mensen die mee willen denken over zaken rondom de HR-wijziging: wat moet veranderd en toegevoegd worden? Als in de statuten staat dat ‘leden natuurlijke personen zijn’, moet het dan ook nog in het HR benoemd worden? En als in de statuten staat dat ‘Het bestuurslidmaatschap eindigt door schriftelijke ontslagneming’, moet dan in het HR gezet worden naar wie deze ontslagneming gecommuniceerd moet worden? En naar wie dan: de leden en/of bestuur?

Op vrijdag 3 juli zal een denktank plaatsvinden over de HR-wijziging. Hierbij zullen we een brainstormsessie houden en vragen zoals hierboven bespreken. Het enige wat jij hoeft te doen is klaar zitten achter je laptop om 13:30 uur en je mening geven! Eventueel sluiten we af met een vrijmibo voor degene die willen ???? Lijkt dit jou nou interessant? Stuur een mailtje naar postelein@pwo.ru.nl