Skip to main content

Op maandag 19 april zal vanaf 19.00 uur de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering (alv) plaatsvinden. De inloop is vanaf 18.45 uur. Middels een poll via een Instagram- en Facebookstory zal vandaag (5 april) geïnventariseerd worden op welk online platform de alv plaats zal vinden: WebEx of Zoom. In de officiële aankondiging zal het linkje naar de alv volgen.

Tijdens deze alv zullen de halfjaarlijkse verantwoording en het financieel halfjaarverslag besproken worden. In deze verslagen zal de uitvoering van het beleidsplan, de activiteiten en de binnengekomen- en uitgaande kosten gedurende de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 verantwoord worden. Daarnaast zullen ook de vernieuwde kernwaarden gepresenteerd worden. Over de vernieuwde kernwaarden zal worden gestemd.

Om jezelf voor te bereiden op de alv kun je op de website de benodigde stukken hiervoor vinden. Let op dat je ingelogd moet zijn om de benodigde bestanden te kunnen openen. Indien je niet ingelogd bent, opent de homepagina van de website.

Wij hopen iedereen deze avond online te mogen verwelkomen om mee te denken met Postelein en om je mening te laten horen.

Met vriendelijke groet,

Femke, Sanne, Nienke, Anne, Luanne en Imke
Het 26e bestuur der Studievereniging Postelein