Op maandag 20 april 2020 zal vanaf 19.00 uur de algemene ledenvergadering plaatsvinden. De alv zal online plaatsvinden. In de officiële uitnodiging zal meer informatie te vinden zijn over de wijze waarop dit gaat gebeuren.

Tijdens deze alv zullen wijzigingen van het financieel jaarverslag 2018-2019 gepresenteerd worden. Er zal gestemd worden over de nieuwe versie van het financieel jaarverslag 2018-2019. Daarnaast zal Evi gedeïnstalleerd en gedechargeerd worden als commissaris PR en vicevoorzitter en zal gestemd worden over een nieuwe vicevoorzitter. Tot slot zullen de halfjaarlijkse verantwoording 2019-2020 en het financieel halfjaarverslag 2019-2020 gepresenteerd worden.

Om jezelf voor te bereiden op de alv kun je op de website de benodigde stukkken hiervoor vinden.

Wij hopen iedereen deze avond op een visuele manier te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Fenna, Aniek, Olaf, Lien en Kevin