Skip to main content

Op maandag 7 september 2020 zal vanaf 19.00 uur online de algemene ledenvergadering plaatsvinden. De inloop is vanaf 18.45 uur. Het linkje naar het WebEx-gesprek zal in de officiële uitnodiging toegevoegd worden.

Tijdens deze alv zal het Beleidsplan 2020-2021 en het voorstel tot HR-wijziging gepresenteerd worden. Hierover zal digitaal gestemd worden.

De stukken die nodig zijn voor de alv staan online op de website.

Wij hopen iedereen deze avond online te mogen verwelkomen om mee te denken met Postelein en je mening te laten horen.

Met vriendelijke groet,

Fenna, Aniek, Olaf, Lien en Kevin
Het 25e bestuur der studievereniging Postelein

Femke, Sanne, Nienke, Anne, Luanne en Imke
Het 26e kandidaatsbestuur der studievereniging Postelein