Skip to main content

Wat moet je als pedagoog doen als het niet veilig is bij een kind thuis?

Bij de Raad voor de Kinderbescherming werken orthopedagogen die te maken krijgen met lastige dilemma’s, namelijk: wat is in het belang van het kind? Waar kan dit kind zich het beste ontwikkelen? Denk hierbij aan thema’s als uithuisplaatsingen, maar ook trajecten in het jeugdstrafrecht. De Pedagogen-In-de-Banken-commissie wil je graag uitnodigen mee te denken over enkele dilemma’s, waarbij dr. Peters, werkzaam als gedragsdeskundige bij de Raad voor de Kinderbescherming, ons meeneemt in enkele casussen.

Wil je hier graag over meedenken? Schrijf je dan vanaf vanavond 19.00 uur in voor de lezing over de Raad voor de Kinderbescherming via deze link!