Skip to main content

Op woensdag 26 juni 2019 zal van 13.45 tot 14.45 uur de informatiebijeenkomst plaatsvinden over ‘erkenning en gedragscode studentenorganisaties’ op de universiteit. De locatie zal zo snel mogelijk bekend worden gemaakt.

Op de SOFv alv van 31 januari 2019 zijn wij op de hoogte gesteld van de gedragscode studentenorganisaties. Deze is door Student Life opgesteld in samenwerking met de Universitaire Studentenraad (USR) en koepelorganisaties. De gedragscode is preventief van aard en moedigt goed gedrag aan. Daarnaast kunnen partijen elkaar aanspreken op gedragingen die niet overeenkomen met het geen in de gedragscode bepaald. De voorwaarden voor het krijgen van een subsidie, bestuursmaanden, het huren van gratis onderwijszalen en het volgend van trainingen is het ondertekenen van de gedragscode studentenorganisaties. Op 19 maart is de gedragscode vastgesteld.

De gedragscode zal ook door Postelein ondertekent moeten worden. Wij willen uiteraard leden de mogelijkheid geven om hier vragen over te stellen. Daarom vindt er op 26 juni van 13.45 tot 14.45 een informatiebijeenkomst plaats op de universiteit om de gedragscode door te nemen en eventuele vragen te beantwoorden.

Wij hopen jullie te mogen verwelkomen op deze informatiebijeenkomst.

Liefs,

Linda, Cilla, Hugo, Sofie, Marte & Kelsey
Het 24e bestuur der studievereniging ​Postelein