Skip to main content
Activiteiten en nieuws

Privacy verklaring

By 23 mei 2018mei 2nd, 2022No Comments

Op 25 mei gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Eenvoudig gezegd moet iedereen netjes met persoonsgegevens omgaan. Omdat wij jouw privacy belangrijk vinden en je transparantie willen bieden, hebben wij een privacyverklaring opgesteld. Postelein houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.
  • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen aan het nemen zijn zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, jou hier op willen wijzen en deze respecteren.

De benodigde bestanden omtrent de privacy wetgeving: