Skip to main content

De Lustrum- en Diescommissie van Postelein is verantwoordelijk voor het organiseren van de verjaardag van Postelein. De verjaardag van Postelein is op 21 juni. Daarnaast organiseert de Lustrum- en Diescommissie ook nog het lustrumjaar van Postelein in 2025. Deze commissie zal twee jaar bestaan.

Deze commissie zal bestaan uit de volgende commissieleden:

  • Simone Even
  • Yfke Heideman
  • Dianne Timmermans
  • Joep Melis
  • Noa Gijsbers
  • Revi Siegers
  • Iris Hendriks
  • Sofie Graaumans (bestuursverantwoordelijke)