De kascontrolecommissie bestaat uit drie personen die twee keer per jaar de gehele boekhouding controleren. Dit houdt in dat ze alle bonnetjes van die periode nakijkt en alle inkomsten en uitgaven van de vereniging controleert. Als kasco controleer je als het ware het werk van de penningmeester en functioneer je ter ondersteuning.

Deze commissie bestaat uit de volgende commissieleden:

  • Nienke Wikkerink
  • Bregje Vosbeek
  • Fenna Kerkhof
  • Rick van Weelderen (bestuursverantwoordelijke)