Onderwijs

Opleidingscommissies

Als student zijn er wel eens problemen waar je tegenaan loopt. Een docent die slecht Engels praat, een cijfer in Osiris dat niet klopt, een overvolle collegezaal en nog wel meer. Wanneer je dit soort problemen tegenkomt, kun je dit doorgeven aan studenten in de medezeggenschap die dit oplossen. Hieronder vindt je een overzicht van de medezeggenschapsorganen die voor jullie, als studenten Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde, van belang zijn.

Om op de hoogte te worden gehouden van de medezeggenschap van studenten binnen de universiteit kun je deze Facebook liken.

Opleidingscommissies PWO

Iedere opleiding heeft een opleidingscommissie (OLC), waarin zowel docent- als studentleden zitten. De studie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde heeft zelfs drie OLC’s, omdat het zo’n grote studie is. Zo is er een OLC Bachelor Pedagogische Wetenschappen, een OLC Master Pedagogische Wetenschappen en een OLC Master Onderwijskunde.

De OLC zorgt ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft. Dit doet zij door middel van onderwijsevaluaties en cursusevaluties. Deze cursusevaluaties kun je aan het einde van elke cursus invullen. Zo help jij de OLC dus een handje mee! Ook kun je er zelf voor kiezen om in de OLC te gaan. Aan het einde van elk collegejaar worden weer nieuwe OLC-leden gezocht.

FSR, FSW

Iedere faculteit heeft een facultaire studentenraad. De studie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde valt onder de facultaire studentenraad van de faculteit Sociale Wetenschappen (FSR FSW). In de FSR zitten studenten die meepraten over het faculteitsbeleid en vergadert daarom regelmatig met het faculteitsbestuur. In deze vergaderingen probeert de FSR de belangen van de andere studenten op de faculteit Sociale Wetenschappen zo goed mogelijk te behartigen.

Waar de OLC’s zich vooral bezighouden met het onderwijs, houdt de FSR zich ook bezig met de organisatie van de faculteit, zoals computervoorzieningen en het gebruik van Brightspace binnen de faculteit.

Meer weten over de FSR FSW? Ga naar de Facebook en like! De FSR is te bereiken via fsrsoc@gmail.com.

USR

Naast meedenken binnen de opleiding (OLC) en meedenken binnen de faculteit (FSR), kunnen studenten ook meedenken op centraal universitair niveau. Dit kan binnen de Universitaire Studentenraad (USR). De USR bestaat uit een aantal rechtstreeks gekozen leden en een aantal benoemde koeppelleden. De USR vergadert elke maand met het College van Bestuur over het beleid en de organisatie van de universiteit.