Er zijn weer samenvattingen te verkrijgen op de Posteleinkamer!

Dit is het aanbod van Athena Summary voor periode 3:

Jaar 1

  • Cognitieve en taalontwikkeling – Literatuur
  • Cognitieve en taalontwikkeling – Hoorcolleges
  • Inleiding Orthopedagogiek – Literatuur
  • Inleiding Orthopedagogiek – Hoorcollege

Jaar 2

  • Leerproblemen – Literatuur
  • Leerproblemen – Hoorcolleges
  • Behandelingsmethodiek – Literatuur
  • Denkkaders in de praktijk

Op de kamer kun je overigens zowel contant betalen als pinnen.