Studie-informatie

De studie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (PWO) bestaat uit twee gedeelten, namelijk een bachelor- en een masteropleiding. Informatie over masteropleidingen door heel Nederland heen, zijn te vinden in de mastergids van het Landelijk Overleg Onderwijskunde & Pedagogiek. Studenten maken in hun eerste jaar kennis met de brede velden binnen de orthopedagogiek en onderwijskunde; je volgt hierbij een aantal inleidende vakken en doet brede kennis op over het vakgebied.

Ook is in 2009 de richting ALPO (Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs) gestart in Nijmegen. Deze opleiding valt onder de studie Pedagogische Wetenschappen & Onderwijskunde en heeft grotendeels dezelfde vakken. Bepaalde vakken zijn vervangen door PABO-vakken, waardoor je uiteindelijk docent op een basisschool met een academische achtergrond wordt.

Enkele speerpunten binnen het onderwijs in Nijmegen zijn:

  • Veel aandacht voor diagnostiek, dit betekent dat studenten al tijdens hun studie kennis nemen van verschillende testen, qua afname en interpretatie. Deze kennis kun je in het toekomstige werkveld goed gebruiken.
  • Grondig statistiekonderwijs, wat betekent dat er vanaf het eerste jaar op een opbouwende manier statistiekonderwijs wordt aangeboden door goed getrainde professionals.
  • Persoonlijke benadering, iedere nieuwe student zal in zijn/haar eerste jaar een mentor, gekoppeld aan een werkgroep, toegewezen krijgen. Deze mentor staat je als nieuwe student bij op allerlei vlakken, dus niet uitsluitend op het gebied van onderwijs! Dit is een korte schets van wat je van je studie kan verwachten. Natuurlijk krijg je nog voldoende andere vakken en is er ruimte voor je vrije keuze.

Activiteiten

Postelein op Facebook

Ledenblad