Skip to main content
Onderwijs

Studie-informatie

Onder het onderwijsinsituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen vallen verschillende studierichtingen. Allereerst de studie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (PWO), deze bestaat uit drie gedeelten, namelijk een bachelor-, premaster- en een masteropleiding. Informatie over masteropleidingen door heel Nederland heen, zijn te vinden in de mastergids van het Landelijk Overleg Onderwijskunde & Pedagogiek. Studenten maken in hun eerste jaar kennis met de brede velden binnen de orthopedagogiek en onderwijskunde; je volgt hierbij een aantal inleidende vakken en doet brede kennis op over het vakgebied.

In 2009 is de richting ALPO (Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs) gestart in Nijmegen. Deze opleiding is een combinatie van een wetenschappelijke opleiding met een praktijkgerichte opleiding. Je leert om wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de onderwijspraktijk en op basis van zelfstandig onderzoek een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij gaat het om een samenwerking tussen het onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen van de Radboud Universiteit en de PABO van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

In 2018 is de richting PWPO (Pedagogische Wetenschappen voor Primair Onderwijs) gestart in Nijmegen. Bij deze bacheloropleiding word je opgeleid tot basisschooldocent en kritisch academicus. Je leert alle praktische vaardigheden die een leerkracht nodig heeft en je doet een flinke dosis wetenschappelijke kennis op over onderwijs, opvoeding en ontwikkeling.

Enkele speerpunten binnen het onderwijs in Nijmegen zijn:

  • Veel aandacht voor diagnostiek, dit betekent dat studenten al tijdens hun studie kennis nemen van verschillende testen, qua afname en interpretatie. Deze kennis kun je in het toekomstige werkveld goed gebruiken.
  • Grondig statistiekonderwijs, wat betekent dat er vanaf het eerste jaar op een opbouwende manier statistiekonderwijs wordt aangeboden door goed getrainde professionals.
  • Persoonlijke benadering, iedere nieuwe student zal in zijn/haar eerste jaar een mentor, gekoppeld aan een werkgroep, toegewezen krijgen. Deze mentor staat je als nieuwe student bij op allerlei vlakken, dus niet uitsluitend op het gebied van onderwijs! Dit is een korte schets van wat je van je studie kan verwachten. Natuurlijk krijg je nog voldoende andere vakken en is er ruimte voor je vrije keuze.