Sponsoren

Informatie voor Sponsoren

Postelein is een studievereniging voor studenten Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen en de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De studievereniging beoogt studenten tijdens hun studietijd ondersteuning en verdieping te bieden. Dit doet zij enerzijds door voor haar leden een breed scala aan studiegerelateerde activiteiten te organiseren. Anderzijds heeft de studievereniging als doel om studenten te verenigen doet dit middels de organisatie van informele activiteiten.

Studievereniging Postelein heeft ongeveer dertienhonderd leden. De verenigingskamer van Postelein is gevestigd in het Maria Montessorigebouw, een van de hoofdgebouwen van de Radboud Universiteit, aan de Common Ground waar dagelijks studenten gebruik van maken om elkaar en studenten van andere studies te ontmoeten. Op de verenigingskamer  is ruimte om te werken of voor ontspanning voor de leden. Studievereniging Postelein heeft nauwe banden met de Radboud Universiteit.

Studievereniging Postelein onderhoudt contact met haar leden middels de website, social media (Instagram en Facebook), een nieuwsbrief, het jaarboek en waar mogelijk de elektronische leeromgeving Brightspace.

Als sponsor is het dus mogelijk om via verschillende wegen een grote groep studenten te bereiken. Voor meer informatie over de sponsormogelijkheden, vragen wij u een mail te sturen naar: postelein@pwo.ru.nl.