Skip to main content

Op maandag 9 mei 2022 zal vanaf 19.00 uur een algemene ledenvergadering plaatsvinden in De Waagh.

Op deze alv zullen de Halfjaarlijkse Verantwoording 2021-2022 en het Financieel Halfjaarverslag 2021-2022 gepresenteerd worden. De benodigde stukken staan op onder Officiële bestanden en staan bovendien in de Posteleinapp.

Op deze alv krijg je twee consumpties per persoon van Postelein.

Wij hopen iedereen deze avond te mogen verwelkomen om mee te denken met Postelein!