NIEUW! De lezingencommissie organiseert zowel kleine lunchlezingen als grote lezingen aankomend jaar. De commissie zal op zoek gaan naar leuke onderwerpen en er wordt contact gelegd met verschillende sprekers.

 

De commissie bestaat dit jaar uit: