Faculteit der Sociale Wetenschappen

 • Studievereniging Communicatiewetenschap: Mycelium
 • Studievereniging Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies: Umoja
 • Studievereniging Kunstmatige Intelligentie: CognAC
 • Studievereniging Psychologie: SPiN
 • Studievereniging Sociologie: Den Geitenwollen Soc.

Faculteit der Letteren

 • Studievereniging Algemene Cultuurwetenschappen: KNUS
 • Studievereniging Amerikanistiek: USA
 • Studievereniging Communicatie- en Informatiewetenschappen: Babylon
 • Studievereniging Duits: DVN
 • Studievereniging Engels: GAG
 • Studievereniging Geschiedenis: GSV Excalibur
 • Studievereniging Griekse en Latijnse Taal en Cultuur: Sodalicium Classicum Noviomagense
 • Studievereniging Kunstgeschiedenis: OSK
 • Studievereniging Nederlands: SVN
 • Studievereniging Romaanse Talen en Culturen: Ouisi
 • Studievereniging Taalwetenschappen: InTenS

Faculteit der Managementwetenschappen

 • Studievereniging Bedrijfswetenschappen: Synergy
 • Studievereniging Bestuurs- en Organisatiewetenschappen: BOW
 • Studievereniging Economie en Bedrijfseconomie: ESV
 • Studievereniging Geografie, Planologie en Milieu: Mundus
 • Studievereniging Politicologie: ismus
 • Faculteitsvereniging: SVM

Faculteit der Medische Wetenschappen

 • Medische Faculteitsvereniging Nijmegen: MFVN
 • Tandheelkundige Faculteitsvereniging: TFV

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

 • Juridische Faculteitsvereniging Nijmegen: JFV
 • Studievereniging Strafrecht en Criminologie: Dr. Nico Muller

Koepelverenigingen

 • Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen: SOFv
 • Nijmeegse Koepelvereniging Sociale Wetenschappen: Kompanio

Zusterverenigingen van Postelein

 • Studievereniging Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde uit Amsterdam: Comenius
 • Studievereniging Psychologie en Pedagogiek uit Amsterdam: VSPVU
 • Studievereniging Onderwijskundigen uit Enschede: Komma
 • Studievereniging Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde uit Groningen: ODIOM
 • Studievereniging Pedagogische Wetenschappen uit Leiden: Emile
 • Studievereniging Faculteit Sociale Wetenschappen uit Rotterdam: Cedo Nulli
 • Studievereniging Onderwijskunde uit Utrecht: VOCUS
 • Studievereniging Pedagogische Wetenschappen uit Utrecht: PAP